Od konštruktivizmu k praxi

Konštruktivistické vzdelávanie – toľkokrát ste o ňom počuli, ale stále neviete, v čom presne spočíva? Prvý interaktívny seminár Od bádania k poznaniu – konštruktivizmus v praxi vám ponúkne základné informácie o konštruktivizme.

Píšete si denník? Nie? A viete, že Ondrej II. si denník písal? Ehm…
že kto bol Ondrej II.? Ak vás zaujíma, čo spája denník a Ondreja II. a navyše, ako táto dvojica súvisí s konštruktivizmom, pozývame vás na malú ochutnávku konštruktivistickej hodiny dejepisu.

Lektor: Zuzana Herbrychová

25. 11. 2021 v čase od 15:00 do 16:30

Na webinár budú nadväzovať jeho pokračovania:
Ukážky príkladov dobrej praxe z rôznych predmetov a stupňov ZŠ

    Záväzná prihláška na vzdelávanie

    * Povinné

    Autor

    • Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk - dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť. Veľmi dôležité sú však aj autentickosť, dôvera, nadšenie, pokora, rešpekt, tolerancia, zmysluplnosť. Mentoringom chcem trpezlivo pomáhať hľadať iným ľuďom ich potenciál, rozvíjať silné stránky; spoločne objavovať a pomenúvať ďalšie možné kroky v raste.