Oboznámite sa s rôznymi formami online aktivít, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti na hodine. Naučíte sa vytvárať vlastné materiály, ale zažijete aj niektoré aktivity z pohľadu žiaka.

Lektori: Eva Uličná, Miriam Nemlahová

24. 11. 2021 v čase od 15:00 do 16:30

Na webinár budú nadväzovať jeho pokračovania:
Komunikácia so žiakmi v online priestore – ako udržať dôveru a vzťah so žiakmi
Efektívne online vyučovanie v MS Teams
Efektívne vyučovanie v Google Meet a Google Classroom

    Záväzná prihláška na vzdelávanie

    * Povinné