Oboznámite sa s rôznymi formami online aktivít, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti na hodine. Naučíte sa vytvárať vlastné materiály, ale zažijete aj niektoré aktivity z pohľadu žiaka.

Lektori: Eva Uličná, Miriam Nemlahová

24. 11. 2021 v čase od 15:00 do 16:30

Na webinár budú nadväzovať jeho pokračovania:
Komunikácia so žiakmi v online priestore – ako udržať dôveru a vzťah so žiakmi
Efektívne online vyučovanie v MS Teams
Efektívne vyučovanie v Google Meet a Google Classroom

    Záväzná prihláška na vzdelávanie

    * Povinné

    Autor

    • Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika - informatika - aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre nich aj pre mňa. Cítim pri ňom ale aj veľkú zodpovednosť. Vnímam, že svet kladie a bude klásť na súčasné deti úplne iné požiadavky, ako kládol na predchádzajúce generácie. Prispôsobovanie sa tejto novej dobe môže byť pre učiteľa frustrujúce alebo vzrušujúce a zábavné (a možno tak trochu zo všetkého). Ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti.