Vzdelávanie je zamerané na prácu vychovávateľa ŠKD v rámci skupiny a jeho kompetencie, práva a povinnosti vo vzťahu k legislatívnemu rámcu. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické námety na prácu s deťmi formou zážitku. Účastníci obdržia materiál využiteľný v praxi. Po dohode môže byť zaradené aj vzdelávanie Literárne dielne čítania (v skrátenej podobe).

Oblasť: Vzdelávací proces a vyučovací proces

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Janka Kamenská Halečková