Online aktivity, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti aj na dištančnej hodine. Naučíme sa vytvárať vlastné materiály, skúsime si niektoré aktivity z pohľadu žiaka. Oboznámime sa s aplikáciami Jam Board a Flippity.net.

Lektorka: Eva Uličná