Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale učitelia sami pozorujú vlastnú prax na pôde svojej školy a spoločne tvoria akčnú teóriu pre ďalší rozvoj. Na základe toho vznikne autentická vnútorná motivácia pre vlastný profesijný rast či potrebnú zmenu prístupu.

Martin Brestovanský

Ako inak viesť zasadnutia MZ a PK? Ako sa inak pozrieť na problém v triede?

Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

Lektorka: Janka Kamenská Halečková, Miriam Nemlahová

    Napíšte nám

    * Povinné