Jednou z najdôležitejších oblastí našej činnosti je mentoringová individuálna podpora pedagogických a odborných zamestnancov a podporiť tak profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

Ak máte záujem vyskúšať si mentoring, otvárame možnosť prihlásiť sa do nášho mentoringového programu:

PRIHLÁŠKA

Sprevádzať vás budú vaši kolegovia z rôznych škôl v Turci, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne. Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení.