Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.

Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie sa navzájom, veľmi obohacujúce a prospešné.

Naším cieľom je vzájomné inšpirovanie sa a vzdelávanie, dialóg, priestor pre zdieľanie príkladov dobrej praxe, nápadov, inovácií v oblasti vzdelávania, ako aj celkové budovanie vzťahov v komunite učiteľov a neformálne diskusie.

Téma prvého stretnutia: Ako docieliť, aby žiaci na hodinách intenzívnejšie premýšľali?

Odpoveďou budú ukážky niektorých myšlienkových rutín, ktoré môžete na hodinách používať. Zároveň bude priestor na diskusiu, aké témy otvoriť na ďalších stretnutiach.

Dátum a čas konania: 10. 11. 2022 (štvrtok), o 15:00

Miesto konania: RCPU, P. O. Hviezdoslava 21 (budova Živeny), Martin

Prihláška: