Interaktívne online neformálne stretnutie spojené s diskusiou – ochutnávka témy prevencie a scitlivovania v rôznych oblastiach nášho života so zameraním na elimináciu nenávistných prejavov a zamedzeniu šírenia nenávisti v online a offline priestore.

Dátum a čas konania: 14. 11. 2022 o 15:00

Miesto konania: online

Prihláška: