Janka Učníková pripravila pre všetkých diskusné fórum nielen o mentoringu (online, platforma MS Teams).

Dátum a čas konania: 13. 12. 2022 (utorok), o 17:00

Miesto konania: online, platforma MS Teams – link bude zaslaný všetkým prihláseným 12. 12. 2022

Prihláška: