Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.
Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie sa navzájom, veľmi obohacujúce a prospešné.
Naším cieľom je vzájomné inšpirovanie sa a vzdelávanie, dialóg, priestor pre zdieľanie príkladov dobrej praxe, nápadov, inovácií v oblasti vzdelávania, ako aj celkové budovanie vzťahov v komunite učiteľov a neformálne diskusie.
S Evkou Uličnou sa budú účastníci zamýšľať nad tým, ako dosiahnuť, aby bola skupinová práca naozaj efektívna. (prezenčne, RCPU).
Dátum a čas konania: 19. 1. 2022 (štvrtok), o 15:00
Miesto konania: RCPU, P. O. Hviezdoslava 21 (budova Živeny), Martin

Prihláška: