Cieľ vzdelávania: rozpoznať typy konfliktov, osvojiť si zručnosti riešenia konfliktov, rozpoznať kontraproduktívne správanie a manipuláciu a vedieť sa jej ubrániť

Obsah vzdelávania: typy konfliktov, zručnosti riešenia konfliktov, kontraproduktívne správanie, manipulácia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Janka Učníková