Rozprávanie o obrazoch – pokračovanie úspešného workshopu v spolupráci s Turčianskou galériou
na príklade obrazov Martina Benku a Supermana si vyskúšame ako môžeme pripraviť zaujímavú
hodinu rozvíjajúcu nové schopnosti a zručnosti žiakov. (prezenčne; účastníci dostanú potvrdenie o
účasti).
Dátum a čas konania: 14. 2. 2023 (utorok), o 17:00
Miesto konania: Turčianska galéria
Prihláška: