Indícia predstaví tzv. Živý zošit, ktorý je prostredím na rozvíjanie informatických základov digitálnej gramotnosti. Bude Vám užitočný pri napĺňaní hodín informatiky zaujímavými a inovatívnymi aktivitami; workshop je určený pre všetkých učiteľov prvého stupňa, nielen pre učiteľov informatiky.
Dátum a čas konania: 18. 5. 2023 (štvrtok), o 15:00
Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin
Prihláška: