klub je určený pre tých, ktorí chcú objavovať, bádať… a nestratiť sa najmä v digitálnom priestore.

Dátum a čas konania: 18. 10. 2023 (každá tretia streda v mesiaci)
Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Náplň stretnutí vytvoríte vy, v spolupráci s Evkou Uličnou, ktorá bude klub viesť
Prihláška: