Októbrový klub vedenia škôl bude tentokrát určený aj pre podporné tímy a pre členov klubov špeciálnych pedagógov či asistentov. Obsahom bude informačný seminár k metodickej príručke Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch. Lektormi budú psychológovia z OZ Náruč v Žiline.
Dátum a čas konania: 12. 10. 2023 (štvrtok), 13:45 – 14:45
Miesto konania: online cez platformu ZOOM

Prihláška