Dátum a čas konania: 30. 1. 2024 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci)


Miesto konania:
RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Všetci ste srdečne vítaní – bez ohľadu na to, či ste sa zúčastnili predchádzajúcich stretnutí. Vzájomným  zdieľaním a výmenou skúseností si môžeme navzájom pomôcť; poradiť si, ako prepojiť ciele vás, triednych učiteľov, s cieľmi vašich žiakov. A možno spoločne nájdeme odpoveď na otázku, ako sa môžete stať lídrom svojej triedy.


Prihláška: