Aktivita je zrušená!

Nielen pre všetkých učiteľov spoločenskovedných predmetov sme vo februári pripravili celodenný workshop. Lektorkou bude Dáška Kúdelová Kopčanská.
Dátum a čas konania: 15. 2. 2024 (štvrtok), od 9:00 do 16:00
Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin (Živena)