Pre učiteľov informatiky sme pripravili workshop zameraný na rozvoj informatického myslenia s využitím rozšírenej reality v prostredí <colette/>.

Lektormi budú Martin Cápay a Michal Fojtík z Univerzity Konštantín Filozofa v Nitre.


Dátum a čas konania: 8. 2. 2024 (štvrtok), od 14:00 do 16:00 hod.
Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin (Živena)


Prihláška: