Dátum a čas konania: 13. 3. 2024 o 15:00 (streda)

Miesto konania: Centrum robotiky, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Téma: Kódovanie v informatike – ako dokážu už štvrtáci pochopiť svet núl a jednotiek – učiteľka informatiky na 1. stupni Renáta Rusková skúsila tento školský rok experimentálne prebrať so žiakmi v 4. ročníky základy kódovania – prevod do dvojkovej sústavy, čiže do reči počítača – čísla, text alebo dokonca farby.

Niektoré cvičenia deti zvládli skvele, niektoré boli príliš náročné. V rámci Klubu moderných učiteľov nám Renátka povie o tom, ako túto tému žiakom priniesla. Budeme diskutovať o možnostiach, ako túto tému aplikovať na 2. stupni, aké požiadavky budú v ŠVP v rámci kurikulárnej reformy a ako môžeme zmysluplne prepojiť túto tému s ďalšími oblasťami informatiky.

Prihláška: