Nielen pre všetkých učiteľov spoločenskovedných predmetov sme pripravili celodenný workshop. Lektorkou bude Dáška Kúdelová Kopčanská.


Dátum a čas konania: 9. 5. 2024 (štvrtok), od 9:00 do 16:00


Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin (Živena)