Barbora Boguská zo ZŠ Námestie mladosti v Žiline, nám ukáže, ako takéto aktivity začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prezdieľa s vami skúsenosti z praxe priamo zo školy, kde podpora sociálno-osobnostného rastu žiaka formou ranných komunít efektívne funguje už niekoľko rokov.


Dátum a čas konania: 4. 6. 2024 (utorok), o 14:30 hod.


Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin (Živena)