Predstavte si triedu, kde sa každý žiak učí samostatne, sám premýšľa a vyhodnocuje svoj postup. V prípade, že niečo nevie, opýta sa vás, pretože vašou úlohou je ho v procese učenia sprevádzať. Má rád učenie, lebo sa na najprv naučil, ako sa treba učiť, osvojil si základnú vieru, že sa učiť vie a za každej skúsenosti sa skrýva ponaučenie. Lektor Michal Kuzár nám pomôže odhaliť, čo sa skrýva za tajomným slovom metakognícia.


Dátum a čas konania: 7. 6. 2024 (piatok), od 13:00 do 17:00


Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin (Živena)