Postupné zavádzanie zmien

Tu nájdete informácie o kurikulárnej reforme, inšpiratívne podcasty a videá zo škôl ako aj rôzne materiály.

Klub triednych učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 28. 11. 2023 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Náplň stretnutí vytvoríte

Klub moderných učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 29. 11. 2023 o 15:00 (streda) Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Náplň stretnutí vytvoríte vy, v spolupráci s Evkou Uličnou, ktorá

Klub triednych učiteľov

klub je určený pre triednych učiteľov, ktorí chcú byť triednymi učiteľmi nielen na papieri cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Dátum a čas konania:

Klub moderných učiteľov

klub je určený pre tých, ktorí chcú objavovať, bádať… a nestratiť sa najmä v digitálnom priestore. Dátum a čas konania: 18. 10. 2023 (každá tretia streda v mesiaci)Miesto konania: Evanjelická

Klub vedenia škôl

Októbrový klub vedenia škôl bude tentokrát určený aj pre podporné tímy a pre členov klubov špeciálnych pedagógov či asistentov. Obsahom bude informačný seminár k metodickej príručke Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch.

Ako na výtvarku 2.

Rozprávanie o obrazoch – pokračovanie úspešného workshopu v spolupráci s Turčianskou galériou –na príklade obrazov Martina Benku a Supermana si vyskúšame ako môžeme pripraviť zaujímavúhodinu rozvíjajúcu nové schopnosti a zručnosti

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Februárový klub bude tematicky zameraný na hľadanie podpory

Nové vzdelávania, prednášky, diskusie, workshopy

Pozrite si našu ponuku aktualizačných vzdelávaní, nájdete medzi nimi veľa noviniek. Okrem aktualizačných vzdelávaní sme pre vás pripravili možnosť absolvovať prednášky, diskusie či workshopy na rôzne témy (čas. dotácia –