Záujem o spoluprácu s mentorom

    * Požadované

    GDPR Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Martin a Turčianske Teplice, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19,036 01 Martin, spracováva osobné údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).