12
máj
12. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov spoločenskovedných predmetov

Cieľom je podporovať učiteľov spoločenskovedných predmetov (dejepis, občianska náuka, humánna časť geografie) v samostatnom a tvorivom prístupe pri riešení odborných
17
máj
17. mája 2022 @ 14:00 - 16:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Matematika prevažne vážne

Klub matematiky pre matematikov aj pre nematematikov – klub, ktorý bude tvoriť profesionálna skupina, zaoberajúca sa  neformálnym vzdelávaním, poznávaním matematiky
18
máj
18. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov informatiky

Tvorivá výučba informatiky, výmena skúseností a spoznávanie nových možností v oblasti výučby IKT.
25
máj
25. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov biológie a chémie

Stretnutia učiteľov biológie a chémie majú za cieľ umožniť týmto učiteľom výmenu skúseností, osvedčených postupov a riešení. Rovnako priniesť do

21
okt
21. októbra 2022 @ 13:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Finančná gramotnosť

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní

04
mar
4 marca - 7 marca

Dni otvorených hodín

V dňoch 4. 3. – 7. 3. 2024 sme otvorili dvere našich škôl a tried. 

17
máj
17 mája

Konferencia o mentoringu a koučingu v školstve

Medzinárodná konferencia o mentoringu a koučingu v školstve = kopa parádnych workshopov v podaní domácich i zahraničných lektorov.  Konferencie sa
23
máj

04
jún
4 júna @ 14:30 - 17:00

Ranné kruhy

Ranné kruhy ako realita školy VIAC
07
jún
18
jún
18 júna @ 14:30 - 16:00

Sila zvyku