18
mar
18. marca 2022 @ 15:00 - 17:00

Zacielené na ciele

Keď nevieme, kam ideme, môžeme tiež dôjsť úplne niekam inam. Dobre a jasne nastaveným cieľom môžeme docieliť, že sa žiaci
22
mar
22. marca 2022 @ 16:00 - 18:00

Kritické myslenie v geografii

Webinár s Petrom Farárikom

20
apr
20. apríla 2022 @ 15:00 - 17:00

Ako na evokáciu

…ako sa vám učilo po víťaznom zápase slovenských hokejistov s USA? Že ťažko? Predstavte si, že môžete prvú hodinu odučiť
27
apr
27. apríla 2022 @ 16:00 - 18:00

Učme sa premýšľať (nielen) v geografii

Ako dosiahnuť, aby sa žiaci naučili viac? Príklady otázok a učebných úloh podľa revidovanej Bloomovej taxonómie (nielen) vo vyučovaní geografie.

09
máj
9. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 M. R. Štefánika 19 Martin, Slovenská republika + Google Map

Využitie počítačom podporovaných laboratórií v prírodovednom vzdelávaní

Prenesme výučbu fyziky do 21. storočia. Ukážeme si, ako pomocou BT senzorov prepojiť moderné technológie so spoznávaním svete fyziky. Workshop
10
máj
10. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov 1. stupňa

Klub sa zameriava na efektívne osvojovanie kľúčových kompetencií čítania s porozumením ako predpoklad pochopenia zadania úloh. Činnosť klubu sa tiež
12
máj
12. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 M. R. Štefánika 19 Martin, Slovenská republika + Google Map

Využitie počítačom podporovaných laboratórií v prírodovednom vzdelávaní

Prenesme výučbu fyziky do 21. storočia. Ukážeme si, ako pomocou zariadení MoLab prepojiť moderné technológie so spoznávaním svete fyziky. Workshop
12
máj
12. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov spoločenskovedných predmetov

Cieľom je podporovať učiteľov spoločenskovedných predmetov (dejepis, občianska náuka, humánna časť geografie) v samostatnom a tvorivom prístupe pri riešení odborných
17
máj
17. mája 2022 @ 14:00 - 16:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Matematika prevažne vážne

Klub matematiky pre matematikov aj pre nematematikov – klub, ktorý bude tvoriť profesionálna skupina, zaoberajúca sa  neformálnym vzdelávaním, poznávaním matematiky
18
máj
18. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov informatiky

Tvorivá výučba informatiky, výmena skúseností a spoznávanie nových možností v oblasti výučby IKT.
25
máj
25. mája 2022 @ 15:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Klub učiteľov biológie a chémie

Stretnutia učiteľov biológie a chémie majú za cieľ umožniť týmto učiteľom výmenu skúseností, osvedčených postupov a riešení. Rovnako priniesť do

21
okt
21. októbra 2022 @ 13:00 - 17:00 P. O. Hviezdoslava 21 Martin, 036 01 Slovenská republika + Google Map

Finančná gramotnosť

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní