Slová, ktoré bolia

Interaktívne online neformálne stretnutie spojené s diskusiou – ochutnávka témy prevencie a scitlivovania v rôznych oblastiach nášho života so zameraním na elimináciu nenávistných prejavov a zamedzeniu šírenia nenávisti v online