Najnovšia minulosť Udalosti

Finančná gramotnosť

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny) P. O. Hviezdoslava 21, Martin

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní 4 hodiny. Počet miest je obmedzený.   V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na rc@essmt.sk alebo +421 948 445 529, +421 908 554 850. Prihláška https://forms.gle/zi81nBpp4WdRUMmm8.

Klub učiteľov biológie a chémie

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny) P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Stretnutia učiteľov biológie a chémie majú za cieľ umožniť týmto učiteľom výmenu skúseností, osvedčených postupov a riešení. Rovnako priniesť do vyučovacích hodín nové metódy a inšpirácie.

Klub učiteľov informatiky

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny) P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Tvorivá výučba informatiky, výmena skúseností a spoznávanie nových možností v oblasti výučby IKT.