Najnovšia minulosť Udalosti

Dni otvorených hodín

V dňoch 4. 3. - 7. 3. 2024 by sme chceli spoločne s vami otvoriť dvere našich škôl a tried.  V prípade, že chcete aj vy otvoriť svoju školu, vyplňte nasledujúci formulár, a to do 4. 2. 2024 (vrátane). V priebehu mesiaca február vás budeme kontaktovať.

Finančná gramotnosť

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny) P. O. Hviezdoslava 21, Martin

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní 4 hodiny. Počet miest je obmedzený.   V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na rc@essmt.sk alebo +421 948 445 529, +421 908 554 850. Prihláška https://forms.gle/zi81nBpp4WdRUMmm8.

Klub učiteľov biológie a chémie

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny) P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Stretnutia učiteľov biológie a chémie majú za cieľ umožniť týmto učiteľom výmenu skúseností, osvedčených postupov a riešení. Rovnako priniesť do vyučovacích hodín nové metódy a inšpirácie.