Obrátený mentoring

Naši mentori predstavia (odučia hodinu) priamo v triede nejakú zaujímavú techniku, metódu a následne zreflektujú s učiteľmi celý priebeh hodiny.

    Záujem o obrátený mentoring

    * Požadované