Klub inšpirácie pre učiteľov I. stupňa

klub je určený najmä pre aktívnych, kreatívnych, skúsených, začínajúcich a moderných učiteľov prvého stupňa cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Dátum a čas konania:

Od textu k prednesu

V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom sme pripravili (nielen) aktualizačné vzdelávanie Od textu k prednesu. Účastníci spoznajú jednotlivé fázy vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého

Klub triednych učiteľov

klub je určený pre triednych učiteľov II. stupňa, ktorí chcú byť triednymi učiteľmi nielen na papieri cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Dátum a

Klub moderných učiteľov

klub je určený pre tých, ktorí chcú objavovať, bádať… a nestratiť sa najmä v digitálnom priestore. Dátum a čas konania: 18. 10. 2023 (každá tretia streda v mesiaci)Miesto konania: Evanjelická

Klub vedenia škôl

Októbrový klub vedenia škôl bude tentokrát určený aj pre podporné tímy a pre členov klubov špeciálnych pedagógov či asistentov. Obsahom bude informačný seminár k metodickej príručke Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch.

Klub moderných učiteľov

Indícia predstaví tzv. Živý zošit, ktorý je prostredím na rozvíjanie informatických základov digitálnej gramotnosti. Bude Vám užitočný pri napĺňaní hodín informatiky zaujímavými a inovatívnymi aktivitami; workshop je určený pre všetkých

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Februárový klub bude tematicky zameraný na hľadanie podpory

Ako na výtvarku 2.

Rozprávanie o obrazoch – pokračovanie úspešného workshopu v spolupráci s Turčianskou galériou –na príklade obrazov Martina Benku a Supermana si vyskúšame ako môžeme pripraviť zaujímavúhodinu rozvíjajúcu nové schopnosti a zručnosti

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Februárový klub bude tematicky zameraný na hľadanie podpory

Nové vzdelávania, prednášky, diskusie, workshopy

Pozrite si našu ponuku aktualizačných vzdelávaní, nájdete medzi nimi veľa noviniek. Okrem aktualizačných vzdelávaní sme pre vás pripravili možnosť absolvovať prednášky, diskusie či workshopy na rôzne témy (čas. dotácia –