Ranné kruhy ako realita školy

Barbora Boguská zo ZŠ Námestie mladosti v Žiline, nám ukáže, ako takéto aktivity začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prezdieľa s vami skúsenosti z praxe priamo zo školy, kde podpora sociálno-osobnostného rastu

Rozvoj metakognície a sebaregulácie v učení

Predstavte si triedu, kde sa každý žiak učí samostatne, sám premýšľa a vyhodnocuje svoj postup. V prípade, že niečo nevie, opýta sa vás, pretože vašou úlohou je ho v procese

Emocionálny kompas

Na workshope sa spoločne pozrieme na to, ako pracovať s emóciami seba i detí zdravo a bezpečne. Predstavíme si, ako fungujú emócie v našom mozgu, a prečo je kľúčové vedieť

Ľudské práva v edukačnom procese

Nielen pre všetkých učiteľov spoločenskovedných predmetov sme pripravili celodenný workshop. Lektorkou bude Dáška Kúdelová Kopčanská. Dátum a čas konania: 9. 5. 2024 (štvrtok), od 9:00 do 16:00 Miesto konania: RCPU

Prezentácia ako náhľad do realizácie programu ITV/VEU – máj

Záverečné stretnutie priaznivcov vysoko efektívneho učenia. Workshop vedú lektorky Alexandra a Vlasta Zajíčkové. V prípade, že máte záujem o dodatočné prihlásenie, vyplňte, prosím prihlášku. Dátum a čas konania: 23. 5. 2024

Klub triednych učiteľov – apríl 2024

Dátum a čas konania: 30. 4. 2024 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Lenka Mihalicová posunie

Úloha bábky v edukačnom procese

Odporúčame všetkým učiteľom I. stupňa a vychovávateľom v ŠKD! V rámci workshopu si predstavíme a vyskúšame jednotlivý typy bábok, ich animáciu a využitie v edukačnom procese. Zároveň si ozrejmíme princípy

Prepojenie nových poznatkov so zážitkom – apríl

Piate stretnutie priaznivcov Vysoko efektívneho učenia (VEU). Workshopy vedú lektorky Mgr. A. Zajíčková a Mgr. V. Zajíčková. V prípade, že máte záujem o dodatočné prihlásenie, vyplňte, prosím prihlášku. Dátum a čas

Rolling Stones na našich školách

V stredu 17. apríla 2024 náš spolupracovník Marek Kmeť si pre Vás pripravil prednášku so zaujímavým obsahom. Online podujatie je prioritne určené vedeniu škôl, ktoré od septembra vstupujú do kurikulárnej