Mentoring, koučing či len ďalší vševed na mojej hodine?

Mentoring a koučing sa stále viac spomína v súvislosti so žiakmi i učiteľmi. Kedy vás niekto mentoruje, kedy koučuje a kedy kritizuje? Dokážem byť mentorom aj ja svojim žiakom? Ako na to? A prečo to

Slová, ktoré bolia

Interaktívne online neformálne stretnutie spojené s diskusiou – ochutnávka témy prevencie a scitlivovania v rôznych oblastiach nášho života so zameraním na elimináciu nenávistných prejavov a zamedzeniu šírenia nenávisti v online

KMU

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov. Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Dátum a čas konania: 9. 11. 2022 (streda),

Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie, viditeľné myslenie, práca s chybou, rozvíjanie stratégií na

Ako na výtvarku?

Workshop pre pedagógov k výstave Krajina za obrazom Ako sa dá využiť hodina výtvarnej výchovy, aby dávala zmysel pre vás aj žiakov? Aké témy môžme so žiakmi otvoriť a kde čerpať naďalej

Finančná gramotnosť

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní 4 hodiny. Dátum a čas konania: 21. 10. 2022 (piatok),

Nájdi svojho mentora

Jednou z najdôležitejších oblastí našej činnosti je mentoringová individuálna podpora pedagogických a odborných zamestnancov a podporiť tak profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. Ak máte záujem vyskúšať si mentoring, otvárame

Ponuka aktualizačných vzdelávaní vo februári 2022

Vo februári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Kompetencie vychovávateľa ŠKD Tvorba aplikačných úloh v matematike Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov