+421 948 44 55 29
rc(at)essmt.sk

O nás

Eva Uličná

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika - informatika - aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre nich aj pre mňa. Cítim pri ňom ale aj veľkú zodpovednosť. Vnímam, že svet kladie a bude klásť na súčasné deti úplne iné požiadavky, ako kládol na predchádzajúce generácie. Prispôsobovanie sa tejto novej dobe môže byť pre učiteľa frustrujúce alebo vzrušujúce a zábavné (a možno tak trochu zo všetkého). Ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti.

Zuzana Herbrychová

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk - dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť. Veľmi dôležité sú však aj autentickosť, dôvera, nadšenie, pokora, rešpekt, tolerancia, zmysluplnosť. Mentoringom chcem trpezlivo pomáhať hľadať iným ľuďom ich potenciál, rozvíjať silné stránky; spoločne objavovať a pomenúvať ďalšie možné kroky v raste.

Jana Učníková

Učím na základnej škole matematiku a etickú výchovu  v Kláštore pod Znievom. Držím sa starého židovského citátu: „Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“ Neviem si predstaviť krajšiu prácu  pre seba. Svoju energiu dopĺňam rôznymi športovými aktivitami vo voľnom čase. Vždy som sa  zaoberala zmenami v našich školách a celú svoju profesionálnu kariéru sa vzdelávam. Mojím cieľom je odhaľovať  potenciál u kolegov a spolu s nimi  rásť. 

Janka Kamenská Halečková

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň - etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring chápem ako jednu z efektívnych ciest sebarozvoja.  Jeho prostredníctvom ponúkam svoju pomoc  pri sebapoznávaní,  riešení problémov vo vzťahovej, edukačnej a riadiacej oblasti.  Pozývam aktívnych a nadšených ľudí na zmysluplnú cestu posilnenia osobných i profesionálnych kompetencií.

Miriam Nemlahová

Som učiteľka 1.stupňa ZŠ, recenzent učebníc a  mentor v oblasti vzdelávania.Mám skúsenosti s integrovaným tematickým vyučovaním, Montessori matematikou aj s prácou zdravotne znevýhodnených žiakov. Preferujem individuálny prístup, empatiu a otvorenosť. Inklinujem však k práci intelektovo nadaných žiakov, kde sa môžem realizovať pri zážitkovom učení. Podporujem  žiakov v tvorivosti, dbám o rozvoj logického myslenia a komunikačných zručnosti.

Viktor Tanító

Učiteľ nielen dušou, ale aj priezviskom (v preklade znamená tanító učiteľ), ktorý je aj riaditeľom školy. Najskôr vyštudoval slovenčinu a filozofiu, potom k tomu pridal dejepis a neskôr vyštudoval bakalára vo francúzskom jazyku a kultúre. Okrem toho rád číta, pláva, bicykluje a hlavne sa snaží byť so svojimi najbližšími čo najviac. Zaujalo ho zážitkové vzdelávanie v občianskej náuke (Street law - Právo pre každého), kritické myslenie si cibrí prostredníctvom akademickej debaty nielen v mimoškolských aktivitách, ale aj v rámci výučby svojich predmetov. A pred rokmi sa stal aj nadšencom tvorivého písania v rámci dvojročného vzdelávania. Učenie a mentoring považuje za cestu, na ktorej by nerád kráčal sám.

Ondrej Gažo

Učiteľ hlavne informatiky, ale aj biológie na Základnej škole s materskou školou Dolinského v Martine. Propagátor využívania digitálnych technológií pri vyučovaní. Za prvoradé považujem v školstve deti, okolo nich by sa malo točiť všetko ostatné. Hľadám spôsoby, ako ich pripraviť na budúcnosť v čoraz rýchlejšom svete. Mám rád prírodu, okrem informatiky som vyštudoval aj environmentálnu ekológiu. Spolu s priateľkou vedieme detskú televíziu Klapka TV.
Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a už nikdy nepremeškajte zaujímavý webinár alebo inú skvelú ponuku.