Podporné tímy

 • Stretávate sa v každodennej praxi s témami, pri ktorých si neviete rady, a potrebovali by ste pomoc a podporu od kolegov?
 • Hľadáte nové nápady ktoré by ste mohli aplikovať do výchovno-vzdelávacieho procesu?
 • Privítali by ste inšpirácie, možnosť zdieľania a nové kontakty z Vášho regiónu?
 • Chcete získať oporu, zvýšiť si kompetencie a posilniť efektívnosť svojej práce zapojením sa do spolupráce s kolegami z praxe?
 • Ste začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec a potrebujete pomoc a podporu?

Regionálne centrum podpory učiteľov v Martine spúšťa pilotný program Podpora a rozvoj spolupráce v praxi prostredníctvom podporných skupín.

Pre koho sú podporné skupiny určené? Sme tu pre

 • triednych učiteľov;
 • asistentov učiteľa;
 • školských špeciálnych pedagógov;
 • školských psychológov.

Čo získate? Naše podporné skupiny poskytnú

 • podporu a spoluprácu v úzkom kruhu odborníkov vašej špecializácie;
 • spoločné zdieľanie príkladov dobrej praxe;
 • nové inšpirácie, nápady, námety pre zefektívnenie svojej práce;
 • pomoc pri riešení prípadov z praxe prostredníctvom bálintovských skupín;
 • príležitosť spoznať a nadviazať spoluprácu s odborníkmi z regiónu;
 • nové priateľstvá;
 • možnosť zúčastniť sa vzdelávaní organizovaných RCPU;
 • odborné vedenie a podporu odborníkov z RCPU…

Termíny, rozsah a forma stretnutí

Program spustíme pre každú skupinu PZ alebo OZ pri minimálnom počte sedem účastníkov. Stretnutia budú prebiehať prezenčne v priestoroch RCPU pre okresy Martin a Turčianske Teplice (budova Živeny, P. O. Hviezdoslava 21, 036 01 Martin).

Frekvencia stretnutí

Jedenkrát mesačne/resp. jedenkrát za dva mesiace (v závislosti od potreby a dohody skupiny).

Prihlasovanie