Ponuka vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

• poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola;

• aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok;

• program a rozsah vzdelávania schvaľuje riaditeľ;

• Škola v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Súčasťou poskytnutia aktualizačného vzdelávania je dodanie potrebnej dokumentácie.
(program vzdelávania, prezenčné listiny, profil lektora; pre ostatnú dokumentáciu poskytneme formu).

4C
4CCieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázaťČítať viac
Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch
Algoritmizácia a programovanie v jazyku ScratchCieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka ScratchČítať viac

Cloudové riešenia v práci učiteľa
Cloudové riešenia v práci učiteľaCloudové riešenia vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi a žiakom dostupnosť učebných materiálov z rôznych zariadení v ľubovoľnom Čítať viac
Efektívnejšia práca v skupinách pomocou metódy SCRUM
Efektívnejšia práca v skupinách pomocou metódy SCRUMMetóda SCRUM je obľúbenou formou organizácie práce v tímoch v mnohých firmách, dokáže ale vytvoriť skvelú spoluprácu aj pri skupinovej prČítať viac

Formatívne hodnotenie
Formatívne hodnotenieJedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť uČítať viac
Klíma triedy
Klíma triedyPribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je Čítať viac

Kompetencie vychovávateľa ŠKD
Kompetencie vychovávateľa ŠKDCieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólioČítať viac
Komunikácia so žiakom
Komunikácia so žiakomVždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie. V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikuČítať viac

Motivácia ako predpoklad úspešného učenia sa žiakov v škole
Motivácia ako predpoklad úspešného učenia sa žiakov v školeMotivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. Žiaci potrebujú byť dostatočne motivovaní, pretože ak sa Čítať viac
Naša škola číta
Naša škola čítaŠkola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola doČítať viac

Od textu k prednesu
Od textu k prednesuV spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom sme pripravili (nielen) aktualizačné vzdelávanie Od textu k prednesu. Účastníci spoznajú jeČítať viac
Online a offline nástroje v práci učiteľa
Online a offline nástroje v práci učiteľaCieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov učiteľa, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojovČítať viac

Práca s chybou
Práca s chybouChyba pri akejkoľvek ľudskej činnosti je prirodzený jav, najmä keď sa človek túto činnosť ešte len učí. Ak je s chybou dobre naložené, Čítať viac
Prevencia rizikového správania v škole
Prevencia rizikového správania v školeCieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: Čítať viac

Prváčky prváčkam
Prváčky prváčkamV utorok 16. apríla 2024 sa pani učiteľky z pilotných škôl podelia o svoje skúsenosti z prvého roku postupného zavádzania zmien –&nbsČítať viac
Rovesnícke vzdelávanie
Rovesnícke vzdelávaniePozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu učia? Je úžasné, ako zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spČítať viac

Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom zážitkového učenia
Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom zážitkového učeniaZážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je trvalejšie ako reprodukované informácie. Práve zážitČítať viac
Tvorba online testov
Tvorba online testovDidaktické testy vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi získať spätnú väzbu o procese porozumenia učiva a získaných poznatkoch u žiaČítať viac

Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠ
Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠTomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy preČítať viac
Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní
Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaníDo zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa Čítať viac

Učiace sa skupiny
Učiace sa skupinyDidaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zárovČítať viac
Wellbeing/Wellbeing v školskom prostredí
Wellbeing/Wellbeing v školskom prostredíPonúkame vám vzdelávanie k súčasnej a veľmi aktuálnej téme – ako dosiahnuť to, aby sme boli vo svojom osobnom a pracovnom živote spokojníČítať viac