Ponuka vzdelávania

V školskom roku ponúkame školám vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019, §90d 

Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.

Súčasťou poskytnutia aktualizačného vzdelávania je dodanie potrebnej dokumentácie.

Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch
Algoritmizácia a programovanie v jazyku ScratchObsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukciČítať viac
Didakticko-reflexívne komunity
Didakticko-reflexívne komunityDidaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zárovČítať viac

Formatívne hodnotenie
Formatívne hodnotenieJedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť uČítať viac
Klíma triedy
Klíma triedyPribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je Čítať viac

Kompetencie vychovávateľa ŠKD (+ Literárne dielne čítania)
Kompetencie vychovávateľa ŠKD (+ Literárne dielne čítania)Vzdelávanie je zamerané na prácu vychovávateľa ŠKD v rámci skupiny a jeho kompetencie, práva a povinnosti vo vzťahu k legislatívnemu rámcu.Čítať viac
Komunikácia so žiakom
Komunikácia so žiakomV dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované tČítať viac

Naša škola číta
Naša škola čítaŠkola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola doČítať viac
Online nástroje na zvýšenie motivácie detí nielen na dištančnom vyučovaní I
Online nástroje na zvýšenie motivácie detí nielen na dištančnom vyučovaní IOnline aktivity, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti aj na dištančnej hodine. NaučČítať viac

Slovné hodnotenie
Slovné hodnotenieJedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť uČítať viac
Tvorba aplikačných úloh v matematike
Tvorba aplikačných úloh v matematikeTomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy preČítať viac

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní
Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaníDo zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa Čítať viac
Viditeľné myslenie v informatike
Viditeľné myslenie v informatikeJe to o kultúre, kde je myslenie viditeľné, respektíve zviditeľňované, aktívne podporované a videné ako obrovská hodnota, čím vieme u žiČítať viac