Klub triednych učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 28. 11. 2023 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Náplň stretnutí vytvoríte

Klub moderných učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 29. 11. 2023 o 15:00 (streda) Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Náplň stretnutí vytvoríte vy, v spolupráci s Evkou Uličnou, ktorá

Klub triednych učiteľov

klub je určený pre triednych učiteľov, ktorí chcú byť triednymi učiteľmi nielen na papieri cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Dátum a čas konania:

Klub moderných učiteľov

klub je určený pre tých, ktorí chcú objavovať, bádať… a nestratiť sa najmä v digitálnom priestore. Dátum a čas konania: 18. 10. 2023 (každá tretia streda v mesiaci)Miesto konania: Evanjelická

Klub vedenia škôl

Októbrový klub vedenia škôl bude tentokrát určený aj pre podporné tímy a pre členov klubov špeciálnych pedagógov či asistentov. Obsahom bude informačný seminár k metodickej príručke Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch.