Elementor #1539

„Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi