Kontaktné informácie

Denisa Papíková

mentorka

Som školský psychológ, mentor, na riešenie orientovaný poradca. Zmyslom mojej práce a životným poslaním je práca s deťmi. Umožňuje mi byť kreatívna, komunikatívna, odvážna, ale aj citlivá, otvorená a loajálna. Škola je miestom, kde vznikajú spomienky, ktoré nás sprevádzajú celý život. Preto je dôležité, aby sme naše školstvo spoločnými silami povýšili na dielňu ľudskosti, empatie, rešpektu a úcty. Najradšej pomáham pri odhaľovaní potenciálu, stanovení cieľov a nastavení krokov na jeho dosiahnutie. Mentoring predstavuje pre mňa partnerstvo zamerané na rozvoj osobnosti. Najdôležitejšia zo všetkého je komunikácia medzi mentorom a mentee, vzájomný rešpekt a dôvera v úspešný proces.