Kontaktné informácie

Telefón: 0915 792 784

Janka Kamenská Halečková

mentorka

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň – etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring chápem ako jednu z efektívnych ciest sebarozvoja.  Jeho prostredníctvom ponúkam svoju pomoc  pri sebapoznávaní,  riešení problémov vo vzťahovej, edukačnej a riadiacej oblasti.  Pozývam aktívnych a nadšených ľudí na zmysluplnú cestu posilnenia osobných i profesionálnych kompetencií.