Dátum a čas konania: 28. 11. 2023 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci)


Miesto konania:
RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Náplň stretnutí vytvoríte vy v spolupráci s Lenkou Mihalicovou, ktorá bude klub viesť


Prihláška: