Ako na výberové konanie

V spolupráci s A. Schovancovou, manažérkou ľudských zdrojov (https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/andrea-schovancova), sme pripravili webinár Ako na výberové konanie. A. Schovancová ponúkne pár tipov, ako postupovať pri výberovom konaní tak, aby sa našiel

Tvorivé úlohy s micro:bitom

Tvorivý workshop s Martinom Cápayom (https://martincapay.teacher.sk/) o tom, ako efektívne využívať micro:bity nielen na hodinách informatiky (prezenčne; účastníci dostanú potvrdenie o účasti – obmedzený počet účastníkov) Dátum a čas konania:

Ako na výtvarku 2.

Rozprávanie o obrazoch – pokračovanie úspešného workshopu v spolupráci s Turčianskou galériou – na príklade obrazov Martina Benku a Supermana si vyskúšame ako môžeme pripraviť zaujímavú hodinu rozvíjajúcu nové schopnosti a

KMU

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov. Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a

Mentoring, koučing či len ďalší vševed na mojej hodine?

Mentoring a koučing sa stále viac spomína v súvislosti so žiakmi i učiteľmi. Kedy vás niekto mentoruje, kedy koučuje a kedy kritizuje? Dokážem byť mentorom aj ja svojim žiakom? Ako na to? A prečo to

Ako na výtvarku?

Workshop pre pedagógov k výstave Krajina za obrazom Ako sa dá využiť hodina výtvarnej výchovy, aby dávala zmysel pre vás aj žiakov? Aké témy môžme so žiakmi otvoriť a kde čerpať naďalej

Finančná gramotnosť

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní 4 hodiny. Dátum a čas konania: 21. 10. 2022 (piatok),

Formatívne hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Nájdi svojho mentora

Jednou z najdôležitejších oblastí našej činnosti je mentoringová individuálna podpora pedagogických a odborných zamestnancov a podporiť tak profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. Ak máte záujem vyskúšať si mentoring, otvárame