Prváčky prváčkam

V utorok 16. apríla 2024 sa pani učiteľky z pilotných škôl podelia o svoje skúsenosti z prvého roku postupného zavádzania zmien – Ako sa zmenilo vyučovanie? Na čo všetko sa je potrebné

Klub moderných učiteľov – apríl 2024

Dátum a čas konania: 24. 4. 2024 o 15:00 (streda) Miesto konania: Centrum robotiky, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Téma: Magic School – skutočné zefektívnenie práce učiteľa

Klub triednych učiteľov – marec 2024

Dátum a čas konania: 26. 3. 2024 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Lenka Mihalicová posunie

Klub moderných učiteľov – marec 2024

Dátum a čas konania: 13. 3. 2024 o 15:00 (streda) Miesto konania: Centrum robotiky, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Téma: Kódovanie v informatike – ako dokážu už štvrtáci

Rozvoj informatického myslenia s využitím rozšírenej reality

Pre učiteľov informatiky sme pripravili workshop zameraný na rozvoj informatického myslenia s využitím rozšírenej reality v prostredí <colette/>. Lektormi budú Martin Cápay a Michal Fojtík z Univerzity Konštantín Filozofa v

Klub inšpirácie pre učiteľov I. stupňa – január 2024

Dátum a čas konania: 25. 1. 2024 o 15:00 hod. Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin – počítačová učebňa pri recepcii Klub inšpirácie na tému Digitálne technológie

Klub moderných učiteľov – január 2024

Dátum a čas konania: 31. 1. 2024 o 15:00 (streda) Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Témou klubu bude umelá inteligencia. AI je čoraz aktuálnejšia aj

Klub triednych učiteľov – január 2024

Dátum a čas konania: 30. 1. 2024 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Všetci ste srdečne