Úloha bábky v edukačnom procese

V rámci workshopu si predstavíme a vyskúšame jednotlivý typy bábok, ich animáciu a využitie vedukačnom procese. Zároveň si ozrejmíme princípy tvorivej dramatiky a jej využitie v práci so žiakmi. Lektorkou

Rozvoj informatického myslenia s využitím rozšírenej reality

Pre učiteľov informatiky sme pripravili workshop zameraný na rozvoj informatického myslenia s využitím rozšírenej reality v prostredí <colette/>. Lektormi budú Martin Cápay a Michal Fojtík z Univerzity Konštantín Filozofa v

Ľudské práva v edukačnom procese

Aktivita je zrušená! Nielen pre všetkých učiteľov spoločenskovedných predmetov sme vo februári pripravili celodenný workshop. Lektorkou bude Dáška Kúdelová Kopčanská.Dátum a čas konania: 15. 2. 2024 (štvrtok), od 9:00 do

Klub inšpirácie pre učiteľov I. stupňa – január 2024

Dátum a čas konania: 25. 1. 2024 o 15:00 hod. Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin – počítačová učebňa pri recepcii Klub inšpirácie na tému Digitálne technológie

Klub moderných učiteľov – január 2024

Dátum a čas konania: 31. 1. 2024 o 15:00 (streda) Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Témou klubu bude umelá inteligencia. AI je čoraz aktuálnejšia aj

Klub triednych učiteľov – január 2024

Dátum a čas konania: 30. 1. 2024 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Všetci ste srdečne

Postupné zavádzanie zmien

Tu nájdete informácie o kurikulárnej reforme, inšpiratívne podcasty a videá zo škôl ako aj rôzne materiály.

Klub triednych učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 28. 11. 2023 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci) Miesto konania: RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin Náplň stretnutí vytvoríte

Klub moderných učiteľov – november 2023

Dátum a čas konania: 29. 11. 2023 o 15:00 (streda) Miesto konania: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Náplň stretnutí vytvoríte vy, v spolupráci s Evkou Uličnou, ktorá