Mentoring, koučing či len ďalší vševed na mojej hodine?

Mentoring a koučing sa stále viac spomína v súvislosti so žiakmi i učiteľmi. Kedy vás niekto mentoruje, kedy koučuje a kedy kritizuje? Dokážem byť mentorom aj ja svojim žiakom? Ako na to? A prečo to

KMU

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov. Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a

Ako na výtvarku?

Workshop pre pedagógov k výstave Krajina za obrazom Ako sa dá využiť hodina výtvarnej výchovy, aby dávala zmysel pre vás aj žiakov? Aké témy môžme so žiakmi otvoriť a kde čerpať naďalej

Finančná gramotnosť

V spolupráci s Abcedu sme pre všetkých učiteľov nielen matematiky či občianskej náuky pripravili aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ v trvaní 4 hodiny. Dátum a čas konania: 21. 10. 2022 (piatok),

Viditeľné myslenie v informatike

Je to o kultúre, kde je myslenie viditeľné, respektíve zviditeľňované, aktívne podporované a videné ako obrovská hodnota, čím vieme u žiakov dosiahnuť privlastnenie si celého učenia sa – žiaci to

Slovné hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Formatívne hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Nájdi svojho mentora

Jednou z najdôležitejších oblastí našej činnosti je mentoringová individuálna podpora pedagogických a odborných zamestnancov a podporiť tak profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. Ak máte záujem vyskúšať si mentoring, otvárame

Naša škola číta

Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či

Webinár Od bádania k poznaniu

Od konštruktivizmu k praxi Konštruktivistické vzdelávanie – toľkokrát ste o ňom počuli, ale stále neviete, v čom presne spočíva? Prvý interaktívny seminár Od bádania k poznaniu – konštruktivizmus v praxi