Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Klub učiteľov spoločenskovedných predmetov

12. mája 2022 @ 15:00 - 17:00

Cieľom je podporovať učiteľov spoločenskovedných predmetov (dejepis, občianska náuka, humánna časť geografie) v samostatnom a tvorivom prístupe pri riešení odborných problémov, prehĺbiť ich vzťah k poznaniu. Naším cieľom je fungovať ako rozmanité a ústretové prostredie, starajúce sa o vzdelanie a rozvoj, rozvíjať bádateľské zručnosti, rozvíjať schopnosť práce s informáciami, posudzovanie argumentov, kritického myslenia, kladenie otázok, navrhovanie a formulácia otázok a hypotéz a ich praktického overovania vlastným výskumom (bádaním) a samostatným objavovaním vedy a techniky prostredníctvom osobnej skúsenosti.

12. mája 2022 @ 15:00 - 17:00

Organizátor

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin
rc@essmt.sk

Miesto udalosti

Regionálne centrum podpory učiteľov Martin (Budova Živeny)
P. O. Hviezdoslava 21
Martin, 036 01 Slovenská republika
+ Google Map
Počet účastníkov: 1 / ∞

Prihlasovanie na túto udalosť bolo uzavreté.