V januári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania:


Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I.

Čo nás môžu naučiť matematické súťaže?


Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov v termíne, ktorý bude vhodný pre školu aj lektora. Minimálny počet účastníkov je 8. V prípade potreby sa môžu na účasti dohodnúť aj viaceré školy. Vzdelávanie môže prebiehať priamo na škole alebo v Regionálnom centre.