V januári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania:


Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I.

Čo nás môžu naučiť matematické súťaže?


Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov v termíne, ktorý bude vhodný pre školu aj lektora. Minimálny počet účastníkov je 8. V prípade potreby sa môžu na účasti dohodnúť aj viaceré školy. Vzdelávanie môže prebiehať priamo na škole alebo v Regionálnom centre.

Autor

  • Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika - informatika - aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre nich aj pre mňa. Cítim pri ňom ale aj veľkú zodpovednosť. Vnímam, že svet kladie a bude klásť na súčasné deti úplne iné požiadavky, ako kládol na predchádzajúce generácie. Prispôsobovanie sa tejto novej dobe môže byť pre učiteľa frustrujúce alebo vzrušujúce a zábavné (a možno tak trochu zo všetkého). Ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti.