Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.

Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie sa navzájom, veľmi obohacujúce a prospešné.

Naším cieľom je vzájomné inšpirovanie sa a vzdelávanie, dialóg, priestor pre zdieľanie príkladov dobrej praxe, nápadov, inovácií v oblasti vzdelávania, ako aj celkové budovanie vzťahov v komunite učiteľov a neformálne diskusie.

S Evkou Uličnou účastníci nadviažu na tému prvého stretnutia – ako docieliť, aby žiaci na hodinách intenzívnejšie premýšľali. (prezenčne, RCPU).

Dátum a čas konania: 15. 12. 2022 (štvrtok), o 15:00

Miesto konania: RCPU, P. O. Hviezdoslava 21 (budova Živeny), Martin

Prihláška: