Rozprávanie o obrazoch – pokračovanie úspešného workshopu v spolupráci s Turčianskou galériou – na príklade obrazov Martina Benku a Supermana si vyskúšame ako môžeme pripraviť zaujímavú hodinu rozvíjajúcu nové schopnosti a zručnosti žiakov. (prezenčne; účastníci dostanú potvrdenie o účasti)

Dátum a čas konania: 8. 12. 2022 (štvrtok), o 17:00

Miesto konania: Turčianska galéria

Prihláška: