Komunikácia so žiakom

V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované tak, aby každý žiak získal rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s