Dávame rady na vyžiadanie

Janka Učníková pripravila pre všetkých diskusné fórum nielen o mentoringu (online, platforma MS Teams). Dátum a čas konania: 13. 12. 2022 (utorok), o 17:00 Miesto konania: online, platforma MS Teams

Komunikácia so žiakom

Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie. V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované