Denisa Papíková

Som školský psychológ, mentor, na riešenie orientovaný poradca. Zmyslom mojej práce a životným poslaním je práca s deťmi. Umožňuje mi byť kreatívna, komunikatívna, odvážna, ale aj citlivá, otvorená a loajálna.

Lenka Mihalicová

Potrebné kompetencie som získala dlhoročnou prácou učiteľky (DEJ, RUJ, ETV…), celoživotným vzdelávaním a tiež ako lektorka a trénerka tém v spoločenskovednej oblasti – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, globálne

Eva Uličná

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika – informatika – aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre

Miriam Nemlahová

Som učiteľka 1.stupňa ZŠ, recenzent učebníc a  mentor v oblasti vzdelávania.Mám skúsenosti s integrovaným tematickým vyučovaním, Montessori matematikou aj s prácou zdravotne znevýhodnených žiakov. Preferujem individuálny prístup, empatiu a otvorenosť.

Janka Kamenská Halečková

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň – etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring

Zuzana Herbrychová

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk – dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť.

Jana Učníková

Učím na základnej škole matematiku a etickú výchovu  v Kláštore pod Znievom. Držím sa starého židovského citátu: „Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“ Neviem si