Janka Majherová

V súčasnosti som učiteľkou informatiky na 2. stupni Evanjelickej základnej školy v Martine. Pôsobila som aj na strednej škole, pri príprave budúcich učiteľov informatiky a v inovačnom vzdelávaní učiteľov. Byť

Lenka Mihalicová

Potrebné kompetencie som získala ako učiteľka na 2. stupni ZŠ a SŠ s aprobáciou dejepis – ruský jazyk – etická výchova, skúsenosťami vo vedení štátnej, ale aj súkromnej školy a

Eva Uličná

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika – informatika – aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre

Miriam Nemlahová

Som učiteľka 1.stupňa ZŠ, recenzent učebníc a  mentor v oblasti vzdelávania.Mám skúsenosti s integrovaným tematickým vyučovaním, Montessori matematikou aj s prácou zdravotne znevýhodnených žiakov. Preferujem individuálny prístup, empatiu a otvorenosť.

Janka Kamenská Halečková

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň – etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring

Zuzana Herbrychová

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk – dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť.