Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom) svete vzdelávania.
Jednou z možností je hľadať postupy, ktoré naučia mozog pracovať s odhadom a porozumením. Aj s nimi vás zoznámi vzdelávanie Tvorba aplikačných úloh v matematike.

Hlavným motívom je testovanie matematickej gramotnosti, príprava žiakov na úlohy, ktoré vyžadujú ich tvorivé získavanie a využívanie informácií, samostatnosť, schopnosť komunikovať a riešiť problémy.
Testy, previerky, učebnice a zbierky používané na školách neodzrkadľujú tieto požiadavky, a preto je dôležité viesť žiakov k samostatnosti a k využívaniu matematických zručností v každodennom praktickom živote. Súčasťou vzdelávania je projekt na rozvoj finančnej gramotnosti pod názvom Tržnica. Stačí si dobiť platobnú kartu a ste vítaní 😉.

Ak chcete aplikovať inovácie v osobnom raste, získať nové prístupy a pohľady a myslieť kriticky, vzdelávajte sa. Je to prirodzená vec, niečo nové sa naučiť. Všetky teoretické vedomosti prepájame s praktickým úlohami. Skúsenosť vám nikto nezoberie.

Oblasť: Zmeny školského kurikula/Vzdelávací proces a vyučovací proces

Lektorka: Miriam Nemlahová, Eva Uličná