Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či písaním o čítaných knihách – potom sa to jednoznačne pozitívne odráža na miere čítanie u týchto detí. Tradičná slovenská základná škola, resp. výučba v nej, je založená na jednosmernom vzťahu učiteľ – žiak. Vo výučbe chýba dialóg. Čítanie však vytúžený dialóg môže priniesť. Vzdelávanie ponúkne niekoľko techník, postupov, ako tento dialóg otvoriť a následne jemne rozvíjať.

Súčasťou tohto vzdelávania môže byť po dohode zaradené aj vzdelávanie Literárne dielne čítania (v skrátenej podobe).

Lektorka: Zuzana Herbrychová

Rozsah 4 hodiny

    Napíšte nám

    * Povinné