• klub je určený pre triednych učiteľov, ktorí chcú byť triednymi učiteľmi nielen na papieri
  • cieľom je navzájom sa inšpirovať, poskytnúť si obsahovú, metodickú a organizačnú podporu

Dátum a čas konania: 24. 10. 2023 o 15:00 (posledný utorok v mesiaci)
Miesto konania:
RCPU pre okresy Martina a Turčianske Teplice, P. O. Hviezdoslava 21, Martin

Náplň stretnutí vytvoríte vy v spolupráci s Lenkou Mihalicovou, ktorá bude klub viesť
Prihláška: