V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom sme pripravili (nielen) aktualizačné vzdelávanie Od textu k prednesu. Účastníci spoznajú jednotlivé fázy vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu a možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu.

Obsah vzdelávania

  1. Ako si vybrať vhodný text? Ako text dramaturgicky upraviť? Je možné spájať v prednese viaceré básne? Ako upraviť príliš dlhý text?
  2. Ako postupovať pri interpretácii? Ako podporovať predstavivosť recitátorov? Ako predstavu o texte premietnuť do zvukovej realizácie prostredníctvom výrazových prostriedkov?

Termíny: 25. 10. 2023, 21. 11. 2023, 14. 12. 2023,  v poobedňajších hodinách

Prihláška