Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov učiteľa, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy

Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať prezenčné a dištančné vzdelávanie

  • práca s textom – myšlienkové mapy, slovné mraky, chatGPT (umelá inteligencia)
  • práca s obrazom a videom – Canva (vytváranie grafiky a prezentácií), Rozšírená realita (AR), Animated Drawings
  • hry a formuláre – kvízy, ankety (Kahoot, Flippity.net, QR kódy)
  • prezentačné nástroje – inšpiratívne prezentácie, únikové hry

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorky: Eva Uličná, Janka Majherová